Anadolu Aslanı Kangal köpeğinin harika özellikleri

Dünyaca meşhur olan coğrafi, kültürel, tarihi bölgelerimiz, gıda ürünlerimiz, sanat eserlerimiz olduğu gibi tüm dünyanın tanıdığı ülkemize has, sadece bir bölgede yetişen hayvan türlerimiz de var. Onlardan biri de Sivas’ın Kangal ilçesinde yetiştirilen aslan yürekli ve tatlı-sert köpeğimiz: Kangal !


Sivas Kangal ilçesi ve Kangal köpeği ile ilgili filmi izlemek için yukarıdaki videoya tıklayınız
***

HAKKINDAKİ ÖVGÜLERİ SONUNA KADAR HAK EDİYOR !
Sahibine aşırı sadakati olduğundan sahibine ait şeyleri korumak konusunda çok hassas olan Kangal köpekleri çakal, kurt gibi hayvanlara karşı oldukça saldırgan ve etkili bir muhafızdır. Düşman olarak sürüye ve sahibine ait şeylere saldıranlara karşı aslan kadar güçlü ve saldırgan olmasına rağmen, aile çevresine ve saldırıda bulunmayan kişilere karşı kedi kadar munis ve uysal bir hayvandır. Bütün bu özellikleri ile halk arasında kendisiyle ilgili olarak yaygın bir şekilde ifade edilen övgüleri sonuna kadar hak ediyor Kangal köpekleri aslında…

Wikipedia’da yapılan açıklamaya göre, Kangal ilçesine de adını verdiği düşünülen, Orta Asya’dan göç eden Kanglı (Kangar) Türk boyunun, göç ederken bu köpek ırkını da getirdiği düşünülür. Orhan Yılmaz, “Kangal Köpeği / Tarihi-Tanıtımı-Yetiştirilmesi-Islahı” adlı kitabında “Kanglı” Türk boyunun Orta Asya’dan göç ederken yanlarında üç şeyi getirdiklerini; bunların at, it ve koyun olduğunu söyler. 11 Temmuz 2003’te düzenlenen I. Uluslararası Kangal Köpeği Sempozyumu’nun sonuç bildirisinde, “büyük Türk göçleri sırasında Türkistan’dan Anadolu’ya getirilen bir köpek ırkı olduğu” kabul edilmiştir.

Kangallar en geç 17. yüzyıldan itibaren Osmanlı sultanları tarafından üretilmiş ve samson olarak adlandırılmıştır. Doğan Kartay, hem “Türk Çoban Köpeği Kangal” kitabında hem de I. Uluslararası Kangal Köpeği Sempozyumunda sunduğu bildiride, Kangalların, Osmanlı döneminde Yeniçeriler tarafından hem askeri işlerde hem de savaşlarda kullanıldığından bahsetmektedir. Kartay’ın bildirisinde, Romalılarda “aslan” sözcüğünün karşılığı olan “samson” kelimesine atfen kangalları kullanan birliğe “Samsoncular” denildiğini söylemektedir.

Yavru Kangal köpekleri

Kangal köpekleri genellikle çoban köpeği olarak nitelendirilirler ancak bekçi köpeği olarak da gerçekten çok iyi performans sergilerler. Zira, diğer çoban köpeği türleri sürüyü korumaktan ziyade yönlendirme ve yönetmekte usta olmasına karşın, Kangal köpeğinin en belirgin özelliği sahibine duyduğu aşırı sadakat nedeniyle sahibine ait olduğunu düşündüğü şeyleri korumaya yönelik kuvvetli içgüdüsüdür. Bu motivasyonu nedeniyle ve iri cüsseye sahip olması sayesinde çok iyi bir dövüşçüdür. Kurt, çakal gibi düşman olarak gördüğü yabani hayvanlara karşı çok etkin bir muhafız olmakla beraber aile fertlerine ve özellikle de çocuklara karşı hiçbir tehlike oluşturmazlar.

Kangal köpeğinin önemli bir özelliği de çok akıllı ve hissiyatı çok güçlü bir hayvan olmasıdır. Sahibi bir başka kişi ile anlaşıp numaradan kendisine saldırmasını istediğinde bunun düzmece bir saldırı olduğun derhal hisseder ve bu saldırı karşısında kılını bile kıpırdatmazken, sahibine yönelik gerçek bir saldırı olması halinde saldırgan için büyük bir tehdit oluşturabilir.

Kangal köpekleri, mesela Namibya’da üstün koruyucu yeteneklere sahip oldukları için, yerli çiftçiler tarafından yaygın bir şekilde kulanılırlar.

17.YY müelliflerinden Evliya Çelebi’de gezi ve incelemelerini kaleme aldığı dünyaca meşhur, Seyahatnâme adlı eserinde kangal köpeklerinden ve onların yeteneklerinden bahseder. Evliye Çelebi günümüzde önemi giderek artan ve geçmişe dair nadir bir bilgi kaynağı haline gelen meşhur eseri Seyahatname’de bu köpeklerin “aslan kadar güçlü” ve cüsseli olduğunu yazar.

Devasa cüssesi kadar sahibine çok bağlı ve sadık oluşuyla bilinir Kangal köpekleri…

Düşmanlarına karşı çok cesur ve saldırgan olduğu gibi, dostlarına karşı da bir o kadar yumuşak ve sevecendir Kangal köpekleri…

Devasa vücudundan umulandan daha güçlüdür, “Anadolu Arslanı” lakabı boşuna değildir…

Uzaktan dev cüssesi ve duruşuyla arslanı andırır kangal köpeği…

 

 

Kaynak : Cihangir Yiğit / hobitat.com
***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.