Hatalı yasalar Toplumun temel taşı aile kurumunu çökertiyor mu!

Hüsamettin Piraz / Pertev Ajans
***
Mağdur kadın kavramı çokça kullanılır özellikle Feminist kadın örgütleri tarafından ve bir çok yasanın hazırlanmasında, kamu kurumlarının bu konularda göstereceği tutumun belirlenmesinde… Devlet kurumları ve medya organları politikalarını neredeyse feminist kadın örgütlerinin yaptığı çağrılarla ve toplumsal tepkilerin sloganlarına göre şekillendirir. Hatalı yasalar Toplumun temel taşı aile kurumunu çökertiyor mu!

Gerçi Türkiye’de uzun yıllardır, özellikle doğu bölgelerde kadınların mağdur olduğu, belli konularda hak ettiği değeri görmediği gerçeği gözardı edilemez. Bu sebeplerden kimseler de feminist örgütlerin çalışmalarına adeta karşı çıkamaz oldu. Bu Feminist tepkilere karşı çıkmayı bırakın bunları biraz aşırı bulan, eleştirmeye kalkanlar bile neredeyse toplum düşmanı ilan edilir, medeniyetsizlik ve orta çağ yaşamını savunmakla suçlanır hale getirildi.

Başkanlığını Adem Çevik’in yaptığı Dünya Çocuk Hakları Derneği ve destek veren çok sayıda STK tarafından düzenlenen Aile Hakları Forumu’nda konular enine boyuna konuşuldu.

“Aile; evimizdeki “melek”in sığınağı, cennetin giriş kapısı, yarınlarımızın sigortasıdır. Vatanını anası sayan, cenneti anaların ayaklarının altına seren, en büyük acısını evlat acısı sayan, zenginliği “altın top” a yani evlat sahibi olmaya bağlayan, babasını kaleye benzeten bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu medeniyetin değerlerinin, neoliberal uygulamalar sebebiyle zaman geçtikçe dejenere olduğuna ve önemini kaybettiğine hep beraber üzülerek şahit olmaktayız.
Bugün yürürlükte olan kanunlar/yönetmelikler, imzalanan uluslararası sözleşmeler, uygulanan ulusal eylem planları değiştirilmediği takdirde; Türkiye, toplumun temel yapı taşı olan ailesini kaybedecektir. Bunun yaratacağı faciaları anlatmak kapsamlı bir kitabın konusu olacak kadar derin ve büyüktür. Kaldı ki, şu anda aile müessesesine yapılan emperyalist/sömürü kaynaklı operasyonlar sebebiyle bu aile müessesesi zaten uçurumun eşiğine gelmiş durumdadır.” görüşlerini esas alan Aile Platformunun düzenlediği etkinlikte Yazarlar, akademisyenler, Bilim adamları, hukukçular konuyla ilgili görüşlerini açıklarken, mağdurlar da sahneye çıkarak yaşadıkları olumsuz hadiseleri anlattılar.

Kamuoyunda mağdur baba ve ailelerin mağduriyetini gündeme taşımak, Devleti yönetenlerin ve yasaları düzenleyen TBMM ve milletvekillerinin konuya dikkatini çekmek, hatalı ve tek yanlı yasaların düzeltilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte özellikle, “Kadının mağduriyetini” sona erdirmek adına çıkarılan tek yanlı yasalarla “Babaların” ve ailelerin nasıl perişan edildiğini öğrenen misafirler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Toplumumuzda ve Dünyada yüzyıllardır toplumları ayakta tutan geleneksel aile yapısını tahrip etmeye dönük uluslararası oyunlardan ve bunları destekleyen küresel örgütlerden de bahsedildi. Etkinlikte yer alan konuşmacıların yaptıkları açıklamaları ve etkinlikten mağdurların ilginç öykülerini aşağıdaki videolarda izleyebilirsiniz.

***

Aile Platformu Başkanı Adem Çevik’in açılış konuşması ve Araştırmacı – Yazar Abrurrahman Dilipak’ın “Aile Medeniyeti, Medya, Aile Reisliği” konulu konuşmasını yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.

***

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Ahmet Ağırakça’nın, İslam dinine göre ideal aile nasıl olmalıdır? konulu konuşmasını yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.

***

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim görevlisi ve Aile Akademisi Başkanı Doç. Mücahit Gültekin’in “Aileyi yok etme projesi, Kinsey vakası” konulu konuşmasını yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.

***

Prof. Sefa Saygılı “Aileye şiddet” ve hatalı yasalar nedeniyle erkeklerin inanılmaz mağduriyetlerini anlatıyor.

***

Doç. Latif Tarbak, 10 gün evli kalan bir erkeğin yaşadığı, duyanları şaşkına çeviren nafaka mağduriyetini anlatıyor.

***

Erken evlilik Mağduru gelin Gamzenur Eraydın ve Kayınvalidesi Sevim Eraydın, Damadı evliliğe ikna edenin kız olduğunun açıklanmasına rağmen Erken evlilik yapanlara verilen inanılmaz cezaları anlatıyor…

***

Boşanmanın feri sonuçları ve çocuk hakları Derneği Başkanı, Nihat Yörük, boşanmış babaların çocuklarını görebilmek için yaşadığı sıkıntıları, riskleri ve mağduriyetleri anlatıyor.

Prof Orhan Çeker, Aile hukuku, Kadının aldığını nafakanın bugünkü hukukta ve İslam hukukundaki durumunu anlatıyor.

***

Avukat Mehmet Ali Gültekin, Hatalı yasaların “Çocuğun velayeti” konusunda erkekleri nasıl mağdur ettiğini anlatıyor.

***

Araştırmacı – Yazar Sema Maraşlı’nın “6284, Cinsel İstismar, Erken Evlilik” konulu konuşmasını yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.

***

aile hakları forumu-toplu halde-2018

Aile Hakları Platformu yönetimi-toplu halde…

alıntı

Kaynak : balkayatv.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.