İnsanlık tarihine damga vuran Müslüman bilim adamları

Aslında Dünyanın gelişimine yön veren ama Müslüman olduğu için Batılılar tarafından hiç gündeme getirilmeyen; bizim insanlarımız tarafından da bilinmediği için anlatılamayan, Tarihteki Müslüman Bilim Adamları… Dünya tarihini değiştiren Müslüman bilim adamları!

***

Akşemseddin: Pasteur ’dan 400 sene önce mikrobu buldu…
Ali Kuşçu: Büyük astronomi bilgini. İlk defa ayın şekillerini anlatan kitabı yazdı…
Ebul-Vefa: Trigonometri’de tanjant, cotanjant, sekant, kosekantı bulan büyük alim…
Birûni: İlk defa dünyanın döndüğünü ispat etti…

***

Ebu Kâmil Şü’ca: Avrupa’ya matematiği öğretti…
Ebu Ma’şer: Med-Cezir (Gel-Git) olayını ilk o buldu…
Battâni: Dünyanın en büyük kaşifidir. Trigonometrinin kaşifi…
Câbir Bin Hayyan: Atom bombası fikrinin babası ve kimya biliminin atası büyük alim…
***

 

 

Cezerî: 8 asır önce otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babası…
Demirî: Avrupalılardan 400 sene önce zooloji ansiklopedisini yazdı…
Farabî: Ses olayını ilk defa fizîki yönden açıklamıştır. Sesin fizîki izahını ilk defa o yaptı…
Gıyâsüddin Cemşid: Matematikte ondalık kesir sistemini ilk o buldu…
***

İbn Cessar: Cüzzamın sebebini ve tedavisini 900 sene önce açıkladı…
İbn Hatip: Vebânın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıkladı…
İbn Firnas: Wright kardeşlerden bin sene önce ilk uçağı yapıp uçmayı gerçekleştirdi…
İbn Karaka: 900 sene önce harika bir torna tezgahı yaptı…
***

İbni Türk: Cebirin temelini atan bilginlerdendir…
İdrisî: Yedi asır önce bugünküne çok benzeyen dünya haritası çizdi…
İbni Sina: Eserleri Avrupa üniversitesinde 600 sene ders kitabı olarak okutuldu. Tıbbın babasıdır. AVRUPA ya göre adı AVICENNA’dır…
Kadızâde Rûmi: Yaşadığı asrın en büyük matematik ve astronomi bilginidir. Fizik kurallarını astronomiye uyarladı…
***

 

Kambur Vesim: Verem mikrobunu R.Koch’tan 150 sene önce keşfetti…
İbnün Nefis: Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfetti…
Piri Reis: 400 sene önce bugünküne en yakın dünya haritasını çizdi…

 

Prof. Dr. Fuat Sezgin

 

Alıntı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir