Okuma Bayramları artık böyle olacak

Milli Eğitim Bakanlığınca, daha önce farklı aylarda düzenlenen “Okuma Bayramı” etkinliklerinin okullar ve sınıflar arasında haksız rekabete meydan vermeyecek şekilde sadece bir kez ve mayıs ayının ikinci haftasından sonra yapılması kararlaştırıldı.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü talimatıyla yeni eğitim öğretim yılı boyunca doğabilecek aksaklıkların önüne geçebilmek, daha kaliteli ve sorunsuz bir eğitim öğretim yılı geçirebilmek ve bazı konulara açıklık getirmek amacıyla böyle bir uygulamaya geçildi.

Kutlama programlarında milli manevi değerlere vurgu

Bakanlıktan gönderilen yazıda, mülki idare amirinin gözetim ve sorumluluğunda il ve ilçelerde oluşturulan kutlama komiteleri tarafından hazırlanacak programlarda ve okullarda gerçekleştirilecek bütün sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılacak müzik, kıyafet, dekor, süsleme ile sahnelenecek tiyatro, piyes, şiir, konuşma gibi metinlerde sözkonusu günün anlam ve önemine, çocukların pedagojik gelişimlerine, milli, manevi, kültürel değerlere, birlik ve beraberliğe, gelenek, göreneklere vurgu yapılarak uygun olanların seçilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Yazıda ayrıca, ders dışı sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin uygulanması sırasında haksız rekabet olgusuna yer verilmeden öğrencilerin iş birliği içerisinde ortak paydada buluşmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve takım ruhunu destekler nitelikte uygulamalarda bulunulması gerekliliğin dikkat çekildi.

Okuma bayramlarına ilişkin düzenleme

Bakanlık, illere gönderdiği yazıda, ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okuma- yazmayı öğrenmeleri ile ilgili olarak okullar da değişik aylarda yapılan “Okuma Bayramı” etkinliklerine ilişkin olarak yeni bir düzenlemeye gitti.

Buna göre, okullar ve sınıflar arasında haksız rekabete meydan vermeyecek şekilde bütün 1. sınıf öğrencileri için ortak olmak suretiyle “Okuma Bayramı” etkinlikleri düzenlenecek ve bu etkinlikler, sadece bir kez ve eğitim öğretim yılına ait Mayıs ayının ikinci haftasından sonra yapılabilecek.

Ders kitabı dışındaki materyaller uyarısı

MEB’in yazısında, “öğretmen ve öğrencilere ücretsiz dağıtımı yapılan ders kitaplarının dışındaki diğer yardımcı materyallerin okullarda reklam ve tanıtımının yapılmaması, satın alınması ve kullanımı konusunda öğrencilerin mecbur tutulmaması” uyarısı da yapıldı.

Öğretmen ve öğrencilerin ders kitapları dışında ihtiyaç duyabileceği eğitim öğretim kaynağı ve dokümanlarla ilgili olarak MEB’in eğitim bilişim ağı olan “www.eba.gov.tr” adresine yönlendirilmeleri söylenen yazıda, öğretmenlerin, öğrencileri kullanacakları kırtasiye malzemeleri konusunda belirli markalara yönlendirme yapmamaları ve okullarda velileri maddi yönden sıkıntıya sokabilecek her türlü uygulamalardan kaçınılması da istendi.

Kayıt parası için işlem yapılacak

Gönderilen yazıda, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıt ve nakiller sırasında az da olsa velilerden kayıt parası veya bağış adı altında para talep edildiği duyumlarının alındığı anlatılarak, bu taleplerin ilgili kanun, genelge ve illere gönderilen “kayıt parası” konulu yazılara aykırı olduğu hatırlatıldı.

Bu konulardaki şikayetlerin valilikler tarafından ivedilikle değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması talimatı verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.